Warning: ftp_fget() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/panafric/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 146
Termék visszaküldésének menete – Panafrica Magyarország
Warning: file_put_contents(): Only 450560 of 453728 bytes written, possibly out of free disk space in /home/panafric/public_html/wp-content/themes/holyster/inc/theme-functions.php on line 60

A termék visszaküldésének menete

 

PANAFRICA cipő megrendelés esetén jogosultak vagytok 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlásra irányuló szerződéstől. Ez a határidő:

– Termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ti vagy az általatok megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

– Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ti vagy az általatok megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

– Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ti vagy az általatok megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

A fenti esetekben a vásárlás napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatjátok elállási jogotokat.

Elállási nyilatkozatot bármilyen módon bejelenthettek, akár szóban akár írásban. Ha elállási jogotokkal élni kívántok, az e szándékotokat tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot kötelesek vagytok eljuttatni vagy bejelenteni az alábbi elérhetőségek egyikére:

Buzás András Kálmán E. V.

Postacím:
1149 Budapest, Egressy út 27-29. 

E-mail:
info@panafrica.hu

Ha elálltok a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általatok teljesített, a termékre vonatkozó ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ti más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásotokat adjátok; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Titeket semmilyen többletköltség nem terhel. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a megrendelt PANAFIRCA cipőt, vagy nem igazoltátok, hogy azt visszaküldtétek: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

Másrészt ebben az esetben köteles vagytok a megrendelt PANAFRICA cipőt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni a részünkre. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elkülditek a megrendelt PANAFRICA cipőt.

Ti kizárólag akkor vagytok felelősségre vonhatók a megrendelt PANAFRICA cipőben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a PANAFRICA cipő jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ez a rendelkezés csak a higiéniai csomagolással ellátott termékeken kívül eső termékek esetében értelmezhető.